KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK

Úszás | Lovaglás | Jégkorcsolya | Balett | Néptánc | Judo | Sakk | Akrobatikus rock & roll | Zongora | Alapozó torna

Úszás

A vízi foglakozások során a mozgás az izmokon kívül megdolgoztatja a keringési rendszert is. Általános tapasztalat, hogy az „ovis” úszók ellenálló képessége nagyobb a gyakori gyermek betegségekkel szemben, és a bizonyos életkorokhoz kötött mozgásokat gyorsabban, stabilabban sajátítanak el. Tanulási képességük, nemcsak mozgás-, de értelmi fejlettségük is és szocializációs készségük is fejlődik a foglalkozások során. A medencében kettő képzett oktató foglalkozik a gyermekekkel.Így már nem lehetetlen, hogy a 6 éves gyermek mind a 4 úszásnemet elsajátítsa. Az sem elhanyagolható szempont, hogy ezek a gyermekek szeretnek majd úszni.

us

Lovaglás

A biztonságos és esztétikus környezet ebben a programban is fontos számunkra. Így nem egy lovardát látogatunk meg,hanem hozzánk jönnek a pónik.

A lovasterápia hatásai:

Mozgásterápiás szempontból –

 • a kóros izomtónus szabályozása
 • a mozgás érzékelés javulása
 • a testséma fejlõdése
 • az egyensúly, koordináció javulása
 • fejkontroll, törzskontroll javulása

Szociális szempontból –

 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlõdése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezetõ szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlõdése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása

Pedagógiai-gyógypedagógiai- pszichológiai szempontból

 • figyelem, gondolkodás fejlődése
 • élmény és tapasztalati kör bővülése
 • önbizalom, függetlenség, önkifejezés, életöröm megjelenése Szociális szempontból –
 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlődése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezető szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlődése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása
lo

Jégkorcsolya

Az óvodás gyermeknek különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a korcsolyázás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. A korcsolyaoktatáson elsősorban játékos gyakorlatokat végeznek, melyek megkedveltetik a gyermekekkel a sportágat. Kiváló mozgáskoordinációra lehet szert tenni a korcsolyatanulás során, így a korcsolyázni tanuló gyerekek a későbbiekben más sportágakban is jól megállják a helyüket. A koncentráció képességre eleve szükség van hozzá, ezt is rendkívüli módon fejleszti a korcsolya. Személyes tapasztalok alapján a lovaglás mellett ez a másik olyan sportág melyet egy nagyobb csoport egyszerre egy időben egy helyen aktívan tud igénybe venni.

jegk

Gyermek balett

A gyermek tánc az önkifejezés, a fegyelem, a koncentráció növelésének zenés, játékos, mozgásos módja. Szép testtartást, jó kondíciót, magabiztos fellépést eredményez, és a komoly zenével való találkozás lehetőségét is megteremti. A balett gyakorlatok átmozgatják az egész testet, arányos, szép izomzatot fejlesztenek. A rendszeres mozgás segíti a szellemi teljesítőképességet, nagymértékben hozzájárul az írás olvasás fejlődéséhez, és fejleszti az egyensúly érzéket, mely az idegrendszert stabilizálja. A balett jó alapja minden további mozgásformának, a testtudat kialakulásának.

ball-555x3702

Néptánc

Néptánc foglalkozások várják a gyermekeket,képzett óvó nénink vezetésével a gyermekek megtanulnak beszélni a tánc nyelvén miközben a ritmusos mozdulatsor beszédfejlesztő hatással is bír.

miniklubovodabolcsode újpest

Gyermek Judo

A judo kiforrott testkultúrális rendszer, letisztult sportág. A küzdősportra épült tanterv alapvető célja közé tartozik a fiatalkori agresszivitás szabályozása, a tisztelet, megbecsülés, udvariasság, akaraterő, teherbíró-képesség, belső fegyelem kialakítása a japán minta alapján. Felmérések kimutatták, hogy az iskolai balesetek 70%-a abból származik, hogy a gyerekek nem tudják megfelelően koordinálni mozgásukat. Az oktatási anyag óriási értékének tartjuk, hogy az esések elsajátítása után ez a fajta balesetveszély minimálisra csökken. A sportági képzés során a gyermekek önbizalma, fellépése biztos, határozott lesz.

miniklubovodabolcsode újpest

Sakkoktatás gyermekeknek

A sakk egy igen összetett játék. Egy játék, ami logikus gondolkodást igényel. Meg kell jegyezni a szabályokat, az egyes már előforduló állásokat, sőt motívumokat is fel kell tudni idézni. Játék közben folyamatosan fejben kell tartani a terveket, az ellenfél fenyegetéseit. Rávezeti gyermekét, hogy ösztönös lépések helyett, logikusan cselekedjen, valamint hogy pontosan fel tudja mérni az ezekre várható válaszreakciókat. Kiemelten fejleszti a memóriát, a kreativitást, az összefüggések felismerésének képességét, a jó emlékező tehetséget, a megosztott figyelem képességét, a módszeres és hatékony gondolkodást és a tanulási képességet.

sakk

Óvodás Akrobatikus Rock & Roll

TET ( Táncalapú Esztétikus Testképzés ) célja, a gyermekek esztétikus testalkatának kialakítása, mozgáskészség, térértékelés, ritmusérzék fejlesztése. Komplexen fejlesztő tánckoreográfiákkal és Berczik Sára esztétikus testképzés programján alapuló játékos gimnasztikával. A Testképzésnek nem célja egy sport- vagy táncágban történő élmezőnynek megfelelő specializált képzés. Fontosabbnak tartjuk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő általános mozgásművészeti oktatást. (A tananyag: balett, jazz, Rock and Show-Roll, videoclip dance, aerodance, kiegészítve az alapfokú művészeti iskola követelményeivel.)

A gyermekek az órán játékos formában szereznek új ismereteket, szórakozva fejlődnek. A tanult táncok bemutatására van lehetőség az egyesület által szervezett Gálákon. Célunkat, a 10 éves tapasztalattal kidolgozott tanmenettel és felkészített tanárokkal szeretnénk elérni.

akr

Zongora oktatás

Zeneművészeti tanár bácsink egyéni zongoraoktatást tart kifejezetten óvodás korosztály számára kidolgozott módszerével az óvoda saját zongoráján.

Pianos unlock the keys to childhood talent

Alapozó mozgásfejlesztés

Alapozó Terápia, mely több területen használható, idegrendszeri érést alapozó terápia.

Az Alapozó terápia az 5 évesnél idősebb gyermekeknek a következő területen nyújt segítséget:

 • a beszédfejlődési problémák (megkésett beszédfejlődés, nehezen kezelhető beszédprodukciós vagy beszédpercepciós zavar, dyslexia veszélyeztetettség)
 • mozgásfejlődési elmaradás (nagy- és finommozgások ügyetlensége, egyensúlyzavarok, mozgáskoordinációs zavarok)
 • dominancia megválasztásának késése
 • viselkedészavar (hypermolitás, figyelemzavar, agresszió)
 • részképesség gyenge óvodás gyermekek fejlesztésére irányul

Az anyanyelvi készséghiány gyakran jár együtt mozgásfejlődési, ezáltal idegrendszeri érésbeli elmaradottsággal. Az Alapozó Terápia speciális mozgásterápia, amely erősíti, fejleszti a gyermek idegrendszerét, memóriáját, koncentráló képességét, önfegyelmét. A mozgások öngyógyító tendenciákra építenek, a gyermekek életkorához igazodva és játékos tevékenységekbe illeszkedve komplex módon fejtik ki hatásukat az egész személyiségre. Akik még nem töltötték be 5. életévüket, azoknak lehetőségük van óvodánkban TSMT tornára, mely alkalmas a szerialitási készség, a ritmusérzék, a testséma, a térbeli tájékozódás, a szem-kéz koordináció, a rövid és hosszú idejű emlékezet, valamint a tartós és többirányú figyelem, illetve a feladattudat kialakítására és javítására. Ez a gyermekekkel játékos formában, akaratlagosan végzett mozgásformákra építve a kontrakciós készség, a statikus és a dinamikus egyensúly, az eszközhasználat

Male coach talking to small children on exercise class.