KÜLÖN FOGLALKOZÁSOK

Úszás | Lovaglás | Jégkorcsolya | Balett | Néptánc | Judo | Sakk | Akrobatikus rock & roll | Zongora | Alapozó torna

Úszás

A vízi foglakozások során a mozgás az izmokon kívül megdolgoztatja a keringési rendszert is. Általános tapasztalat, hogy az „ovis” úszók ellenálló képessége nagyobb a gyakori gyermek betegségekkel szemben, és a bizonyos életkorokhoz kötött mozgásokat gyorsabban, stabilabban sajátítanak el. Tanulási képességük, nemcsak mozgás-, de értelmi fejlettségük is és szocializációs készségük is fejlődik a foglalkozások során. A medencében kettő képzett oktató foglalkozik a gyermekekkel.Így már nem lehetetlen, hogy a 6 éves gyermek mind a 4 úszásnemet elsajátítsa. Az sem elhanyagolható szempont, hogy ezek a gyermekek szeretnek majd úszni.

us

Lovaglás

A biztonságos és esztétikus környezet ebben a programban is fontos számunkra. Így nem egy lovardát látogatunk meg,hanem hozzánk jönnek a pónik.

A lovasterápia hatásai:

Mozgásterápiás szempontból –

 • a kóros izomtónus szabályozása
 • a mozgás érzékelés javulása
 • a testséma fejlõdése
 • az egyensúly, koordináció javulása
 • fejkontroll, törzskontroll javulása

Szociális szempontból –

 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlõdése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezetõ szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlõdése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása

Pedagógiai-gyógypedagógiai- pszichológiai szempontból

 • figyelem, gondolkodás fejlődése
 • élmény és tapasztalati kör bővülése
 • önbizalom, függetlenség, önkifejezés, életöröm megjelenése Szociális szempontból –
 • kapcsolatfelvétel és fenntartás képességének fejlődése
 • kapcsolat lóval
 • kapcsolat a lovaglást vezető szakemberrel
 • kapcsolat a társakkal
 • érzelmi, akarati funkciók fejlődése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása
lo

Jégkorcsolya

Az óvodás gyermeknek különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a korcsolyázás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. A korcsolyaoktatáson elsősorban játékos gyakorlatokat végeznek, melyek megkedveltetik a gyermekekkel a sportágat. Kiváló mozgáskoordinációra lehet szert tenni a korcsolyatanulás során, így a korcsolyázni tanuló gyerekek a későbbiekben más sportágakban is jól megállják a helyüket. A koncentráció képességre eleve szükség van hozzá, ezt is rendkívüli módon fejleszti a korcsolya. Személyes tapasztalok alapján a lovaglás mellett ez a másik olyan sportág melyet egy nagyobb csoport egyszerre egy időben egy helyen aktívan tud igénybe venni.

jegk

Gyermek balett

A gyermek tánc az önkifejezés, a fegyelem, a koncentráció növelésének zenés, játékos, mozgásos módja. Szép testtartást, jó kondíciót, magabiztos fellépést eredményez, és a komoly zenével való találkozás lehetőségét is megteremti. A balett gyakorlatok átmozgatják az egész testet, arányos, szép izomzatot fejlesztenek. A rendszeres mozgás segíti a szellemi teljesítőképességet, nagymértékben hozzájárul az írás olvasás fejlődéséhez, és fejleszti az egyensúly érzéket, mely az idegrendszert stabilizálja. A balett jó alapja minden további mozgásformának, a testtudat kialakulásának.

ball-555x3702

Néptánc

Néptánc foglalkozások várják a gyermekeket,képzett óvó nénink vezetésével a gyermekek megtanulnak beszélni a tánc nyelvén miközben a ritmusos mozdulatsor beszédfejlesztő hatással is bír.

miniklubovodabolcsode újpest

Gyermek Judo

A judo kiforrott testkultúrális rendszer, letisztult sportág. A küzdősportra épült tanterv alapvető célja közé tartozik a fiatalkori agresszivitás szabályozása, a tisztelet, megbecsülés, udvariasság, akaraterő, teherbíró-képesség, belső fegyelem kialakítása a japán minta alapján. Felmérések kimutatták, hogy az iskolai balesetek 70%-a abból származik, hogy a gyerekek nem tudják megfelelően koordinálni mozgásukat. Az oktatási anyag óriási értékének tartjuk, hogy az esések elsajátítása után ez a fajta balesetveszély minimálisra csökken. A sportági képzés során a gyermekek önbizalma, fellépése biztos, határozott lesz.

miniklubovodabolcsode újpest

Sakkoktatás gyermekeknek

A sakk egy igen összetett játék. Egy játék, ami logikus gondolkodást igényel. Meg kell jegyezni a szabályokat, az egyes már előforduló állásokat, sőt motívumokat is fel kell tudni idézni. Játék közben folyamatosan fejben kell tartani a terveket, az ellenfél fenyegetéseit. Rávezeti gyermekét, hogy ösztönös lépések helyett, logikusan cselekedjen, valamint hogy pontosan fel tudja mérni az ezekre várható válaszreakciókat. Kiemelten fejleszti a memóriát, a kreativitást, az összefüggések felismerésének képességét, a jó emlékező tehetséget, a megosztott figyelem képességét, a módszeres és hatékony gondolkodást és a tanulási képességet.

sakk

Óvodás Akrobatikus Rock & Roll

TET ( Táncalapú Esztétikus Testképzés ) célja, a gyermekek esztétikus testalkatának kialakítása, mozgáskészség, térértékelés, ritmusérzék fejlesztése. Komplexen fejlesztő tánckoreográfiákkal és Berczik Sára esztétikus testképzés programján alapuló játékos gimnasztikával. A Testképzésnek nem célja egy sport- vagy táncágban történő élmezőnynek megfelelő specializált képzés. Fontosabbnak tartjuk a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő általános mozgásművészeti oktatást. (A tananyag: balett, jazz, Rock and Show-Roll, videoclip dance, aerodance, kiegészítve az alapfokú művészeti iskola követelményeivel.)

A gyermekek az órán játékos formában szereznek új ismereteket, szórakozva fejlődnek. A tanult táncok bemutatására van lehetőség az egyesület által szervezett Gálákon. Célunkat, a 10 éves tapasztalattal kidolgozott tanmenettel és felkészített tanárokkal szeretnénk elérni.

akr

Alapozó mozgásfejlesztés

Alapozó Terápia, mely több területen használható, idegrendszeri érést alapozó terápia.

Az Alapozó terápia az 5 évesnél idősebb gyermekeknek a következő területen nyújt segítséget:

 • a beszédfejlődési problémák (megkésett beszédfejlődés, nehezen kezelhető beszédprodukciós vagy beszédpercepciós zavar, dyslexia veszélyeztetettség)
 • mozgásfejlődési elmaradás (nagy- és finommozgások ügyetlensége, egyensúlyzavarok, mozgáskoordinációs zavarok)
 • dominancia megválasztásának késése
 • viselkedészavar (hypermolitás, figyelemzavar, agresszió)
 • részképesség gyenge óvodás gyermekek fejlesztésére irányul

Az anyanyelvi készséghiány gyakran jár együtt mozgásfejlődési, ezáltal idegrendszeri érésbeli elmaradottsággal. Az Alapozó Terápia speciális mozgásterápia, amely erősíti, fejleszti a gyermek idegrendszerét, memóriáját, koncentráló képességét, önfegyelmét. A mozgások öngyógyító tendenciákra építenek, a gyermekek életkorához igazodva és játékos tevékenységekbe illeszkedve komplex módon fejtik ki hatásukat az egész személyiségre. Akik még nem töltötték be 5. életévüket, azoknak lehetőségük van óvodánkban TSMT tornára, mely alkalmas a szerialitási készség, a ritmusérzék, a testséma, a térbeli tájékozódás, a szem-kéz koordináció, a rövid és hosszú idejű emlékezet, valamint a tartós és többirányú figyelem, illetve a feladattudat kialakítására és javítására. Ez a gyermekekkel játékos formában, akaratlagosan végzett mozgásformákra építve a kontrakciós készség, a statikus és a dinamikus egyensúly, az eszközhasználat

Male coach talking to small children on exercise class.