ÓVODA

3-6 év

Pedagógiai programunk

Angol-magyar óvodánk magánóvodához méltóan kis létszámú csoportokban végzi a nevelő-fejlesztő tevékenységét. Az óvodában a maximálisan felvehető létszám 25 fő. A gyermekek két külön csoportba vannak osztva. Így minden gyermek fejlődésére nyugodt környezetben lehet oda figyelni. A csoportok elosztásánál törekszünk az azonos korosztály egybeszervezésére.

Bővebben

A hely, ahol valóban gyermek lehet

Mindennapos testnevelés foglalkozás

Angol – magyar óvodánkban a nap mindig tornával kezdődik az óvónők által tervezett és irányított, leginkább csoportos játékokba ágyazott folyamat, amely a gyermekek egyéni képességeire épül. A program tartalma és intenzitása változik a gyermekek életkorának függvényében is.

Bővebben

Angol-magyar óvodai nyelvi nevelés

Angol-magyar óvodai nyelvi nevelés

Manapság egyre több és több szülő ismeri fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak a korai, kisgyermekkorban elkezdett idegen nyelv tanulásnak, s mind többen érdeklődnek az iránt, hogy segíthetnék ők maguk gyermekük idegen nyelvi fejlődését. Minél korábban kezdjük, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. Azok a gyerekek, akik korán megismerkednek valamilyen nyelvvel, hosszú távon magasabb szintre jutnak el. Egy idegen nyelv elsajátításához a gyermek első 6 éve a legmeghatározóbb. Bővebben

Kreatív alkotó fantázia a mindennapokban

Kreatív foglalkozások

Az önkifejezés, kreativitás, képzelet fejlődését segítjük azáltal, hogy az átélt élményeket, környezetünk élő –élettelen világát változatos technikákkal kézművesedéssel meg is jelenítik a gyermekek.

A szülők, gyermekeikkel együtt is megvalósíthatják az alkotás, együttmunkálkodás szabadságát, örömét alkalmanként, ünnepekre készülve.

Zenei nevelés

Zenei nevelés

A foglalkozások nem csak zenei tehetségük fejlesztését szolgálja, hanem a két agyféltekéjüknek harmonikus fejlődését is, így érzékennyé, kreatívvá, kitartóvá, fegyelmezetté, intelligensebbé válnak, ezáltal kommunikációs készségük is jobb lesz. A zenei nevelést fokozva néptánc foglalkozások is várják a gyermekeket képzett óvó nénikkel. A gyermekek megtanulnak beszélni a tánc nyelvén, miközben a ritmusos mozdulatsor beszédfejlesztő hatással is bír.

Iskolai előkészítő

Iskolai előkészítő

Iskola előkészítő csoportunk azok a 6-7 éves gyermekek számára ajánlott aki még jobban szeretnének felkészülni az iskola életre.

Ehhez a felkészítéshez a Tanoda Tekintő programot választottuk.

Szakmájában kimagasló fejlesztőpedagógusunkkal.

TANODA TEKINTŐ

– program ismertető –

Az óvodából iskolába való átmenet nagyon izgalmas időszak minden gyermek számára. Többségükben jó érzéssel, és sikerekben gazdag reményekkel várják életük új szakaszának kezdetét.

Sikereik elérése több tényezőből tevődik össze és nagy befolyással bír a tanuláshoz való viszonyuk későbbi alakulására. Ilyen tényezők közé tartozik a testi, szociális, és értelmi képességek megfelelő érettsége, az őket váró pedagógus személyisége, a jó közösség és barátok, a támogató és biztonságos családi háttér, és még sorolható tovább mind az, ami egy iskolás gyermek mindennapi életét alkotja egésszé és teszi sikeressé.

A Tanoda Tekintő egy komplex iskolába segítő foglalkozás, mely a fent sorolt néhány tényezők egy részének megerősítésére törekszik. Programja azon képességek kiemelt fejlesztésére lett kidolgozva, melyek az alapkultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) megfelelő elsajátításához nélkülözhetetlenek. A foglalkozás komplexitását a lépcsőzetesen felépített ismeretátadáson keresztül, az adott területek egymásba fonódása és sokrétű összekapcsolódása adja, mely alkalmazkodik a gyermekek aktuális érdeklődési köréhez. Magába foglalja egyaránt a speciális mozgásba ágyazott aktív, és mozgásban passzív, konkrét, „papír ceruza helyzet” megteremtésével történő feladatok gyakorlását.

Feladatai:

  • · Az általános ismeretek bővítése.
  • · A gondolkodási folyamatok gyors és változatos gyakorlása.
  • · Az olvasás tanulásához szükséges analízis és szintézis folyamatának előkészítése.
  • · A síkbeli irányokban való rutinszerű tájékozódás.
  • · A szövegértés és értelmezés rendszeres gyakorlása.
  • · A grafomotorikai készségek íráskoordináció fejlesztése,
  • · A figyelem és koncentráció tartósságának növelése.
  • · A feladattudat és feladatkészség fokozása.
  • · A viselkedés magatartás, és önfegyelem szabályozása melyek megkönnyítik az iskolai élethez való alkalmazkodást.

A Mini Klub Óvoda egyedülálló lehetőségeket kínál az iskolát váró nagycsoportos óvodás gyermekek számára!

Intézményünkben a Tanoda Tekintő program nyújt segítséget az alapos és teljes körű iskolai felkészítésre, mely napi ellátás keretében, és délutáni fakultatív foglalkozások során egyaránt működik.

„Az óvodai neveléshez kapcsolódóan azt kiegészítve önállóan működő prevenciós fejlesztő program, mely az iskolai éveket megelőzően, alapozó nevelési évet nyújt az iskoláskort meghatározó tényezők minden szintjének megfelelő beérése szolgálatában.”

Működési formái:
1. Napi ellátás
A hatodik életévüket betöltött gyermekek számára, – akik már úgy érzik az óvodát „túlnőtték”, de még nem stabil az iskoláskor beérése,- csatlakozhatnak MINI SULI csoportunkhoz, ahol képességeik alapos fejlesztése mellett, lehetőségük nyílik érintőlegesen az alap – kultúrtechnikák megismerésére.

Célja, az iskolai sikerek megsegítése, és a tanuláshoz való hosszantartó befogadó viszony kialakítása. Feladata, hogy az adott életkor igényeihez igazított biztos alapokat és használható tudást biztosítson.

Időtartam:…

2. Délutáni fakultatív foglalkozások:


Az ötödik életévüket betöltött gyermekek számára fakultatív módon, – délutáni iskola előkészítő foglalkozások keretében, heti 2 alkalommal – van lehetőség részt venni a programban, melynek célja, az óvodából iskolába való átmeneti időszak megkönnyítése, a sikeres iskolai kezdetek megélése érdekében.

Feladata a gyermekekkel való hasznos és tartalmas ismeretátadáson keresztül az alap – kultúrtechnikák elsajátításához szükséges képességek feltárása és sokoldalú magas szintű fejlesztése.

Időtartam:…

A program rövid sajátosságai és jellemzői:


„A gyermekeknek nyújtott ismeretek feldolgozása mesés keretek között, speciális mozgásba ágyazott aktív, és mozgásban passzív, konkrét „papír ceruza helyzet” megteremtésével történik. Kiemelten foglalkozik az aktuális és szenzitív periódusban lévő készségek és képességek feltárásával, és a lehető legtöbb módon igyekszik azokat használatra bírni az eredményes fejlesztés és tanulás érdekében.”

Hisszük, hogy a reményteli iskolai kezdetet egy örömteli hosszantartó tanulás tud követni, melynek eredményeképp nagyobb lehetőség nyílik az életben a harmonikus és boldog önmegvalósulásra.

További részletes felvilágosításáról a programvezetőnél lehet érdeklődni az óvoda elérhetőségén keresztül.